Skip to main content

Trianon

Budova Trianon se nachází na jedné z nejprestižnějších lokalit v Praze, s vysokou koncentrací kvalitních komerčních nemovitostní (osa Budějovická/Pankrác), kde se míra neobsazenosti pohybuje v rámci celého českého trhu na nejnižších úrovních.

Z hlediska typu nemovitosti se jedná se o multifunkční budovu s převládajícími kancelářskými prostory. Celková pronajímatelná plocha nemovitosti je téměř 21 tisíc m2 (celková hrubá podlahová plocha je přes 35 tisíc m2).

Development a stavbu budovy provedla společnost HOCHTIEF Development ČR podle architektonického návrhu renomované kanceláře Pata & Frydecký Architekti. Stavba byla dokončena v roce 2009. Jedná se o budovu s 8 nadzemními a 3 podzemními podlažími s dominantní 12-ti patrovou rohovou věží. Platforma budovy je založena na půdorysu ve tvaru písmene E. To umožnilo maximálně využít tvar pozemku a vybudovat dispozičně velmi efektivní kancelářské prostory špičkové kvality.

v majetku fondu:
od března 2013
lokalita:
Praha 4 – Budějovická ul.
informace:
podrobnosti naleznete v aktuální Výroční zprávě ČS nemovitostního fondu na www.reico.cz

Zprávy emitenta

O nás

Budova Trianon je ve vlastnictví společnosti:

Trianon Building Prague s.r.o.
Antala Staška 2027/79
140 00 Praha 4

IČ: 26504006
DIČ: CZ26504006

Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86315, Budějovická alej, Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4.

Vlastníkem společnosti Trianon Building Prague s.r.o. je:

ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond, obhospodařovaný REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČ: 275 67 117, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10850.

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. byla založena v roce 2006 v Praze a je 100 % dceřinou společností České spořitelny, a.s., která je součástí rakouské finanční skupiny  Erste Group AG. 

Mezi hlavní aktivity REICO IS ČS patří obhospodařování a administrace investičních fondů v zaměření na nemovitosti, investiční instrumenty na kapitálových trzích, správa majetku a to zejména v České republice, ale i na vybraných trzích střední Evropy.

Výbor pro audit

Složení Výboru pro audit Společnosti Trianon Building Prague s.r.o.

Předseda výboru pro audit

Bohuslav Poduška, dat. nar. 19. ledna 1955

Fantova 1794/8, 155 00 Praha 13

Den vzniku funkce: 16. listopadu 2017

Den vzniku členství: 16. listopadu 2017

Člen výboru pro audit

Jiří Medřický, dat. nar. 25. prosince 1974

Libická 6, 130 00 Praha 3

Den vzniku funkce: 16. listopadu 2017

Den vzniku členství: 16. listopadu 2017

Člen výboru pro audit

Tomáš Zouhar, dat. nar. 7. prosince 1981

Čihákova 1820/28, 190 03 Praha 9

Den vzniku funkce: 16. listopadu 2017

Den vzniku členství: 16. listopadu 2017

Kontakt

Trianon Building Prague s.r.o.

e-mail: nemofond@reicofunds.cz
Tel.: +420 956 786 51